Specjaliści

Monika Burnicka – Terapeuta SI

Agnieszka Kochańska – Pytel – Logopeda

Katarzyna Tomkiewicz – Logopeda

Olga Wiszniewska – Logopeda

Monika Łukaszów – Psycholog

Marta Puterla – Psycholog